Απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους του Πανεπιστημίου

Ενημερώνουμε το προσωπικό και τους φοιτητές της Σχολής Επιστημών Υγείας ότι απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα στους χώρους του Πανεπιστημίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα εφαρμοστεί αυστηρά ο αντικαπνιστικος νόμος.

Ανακοίνωση για την έναρξη του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για την έναρξη του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Εργοθεραπείας, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, να προσέλθουν τη Δευτέρα 07-10-2019 και ώρα 11:30 π.μ. στην αίθουσα Μ2 της Σχολής Επιστημών Υγείας στην Πτολεμαΐδα, περιοχή ΚΕΠΤΣΕ για ενημέρωση και τακτοποίηση σε ΟΜΑΔΕΣ.

Στην υποδοχή θα είναι παρόντες, ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, κος Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος και ο Πρόεδρος του Τμήματος Εργοθεραπείας, κος Τσιαμήτρος Δημήτριος.

Εκ της Γραμματείας

Aπόκτηση ιδρυματικού λογαριασμού των πρωτοετών φοιτητών

Ενημερώνουμε ότι, οι πρωτοετείς φοιτητές όλων των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα έχουν τη δυνατότητα απόκτησης ιδρυματικού λογαριασμού (username-password) μετά την οριστική λήξη των εγγραφών και συγκεκριμένα από τις 7 Οκτωβρίου και μετά κάνοντας είσοδο στη διεύθυνση uregister.uowm.gr.

Ο ιδρυματικός λογαριασμός των φοιτητών απαιτείται για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και ειδικότερα:
α) για την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ιδρύματος προκειμένου να υποβάλουν αίτηση χορήγησης δωρεάν σίτισης
β) για την αίτηση λήψης της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας (πάσο)

Για τη διαδικασία ενεργοποίησης του ιδρυματικού λογαριασμού τους θα σταλούν εκ νέου οδηγίες, οι οποίες θα αναρτηθούν στις Ανακοινώσεις του διαδικτυακού τόπου του Πανεπιστημίου και στις επιμέρους ιστοσελίδες των
Τμημάτων.

Εκ της Γραμματείας

Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη δωρεάν σίτιση των πρωτοετών φοιτητών

Παρατείνεται μέχρι και την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 24:00 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη δωρεάν σίτιση των πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών μπορείτε να ανατρέξετε στην από 19/09/2019 αναρτηθείσα ανακοίνωση στο κεντρικό site Ιδρύματος καθώς και στη σελίδα Φοιτητική Μέριμνα-Σίτιση.

Εκ της Γραμματείας

Ανακοίνωση για τις εγγραφές πρωτοετών

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των πρωτοετών γίνονται αποκλειστικά και μόνο από το  site https://eregister.it.minedu.gov.gr του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από τις 18 Σεπτεμβρίου έως και τις 27 Σεπτεμβρίου 2019.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη η αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής που υποβάλατε μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας
2. Φωτοτυπία ταυτότητας (όχι επικυρωμένη)
3. Φωτογραφία (1 ) πρόσφατη.
4. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναγράφεται ότι ο φοιτητής εξουσιοδοτεί τη Γραμματεία για τη διαχείριση των προσωπικών του δεδομένων (η συγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση προκύπτει από το νέο νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί και να κατατεθεί στη Γραμματεία για τη διευκόλυνση του φοιτητή στις συναλλαγές του με τη Γραμματεία. Επισυνάπτεται πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
5. Για άρρενες μόνο, πιστοποιητικό γέννησης ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
6. Εκτυπωμένο το ατομικό στατιστικό δελτίο φοιτητή, το οποίο θα το βρείτε στην
εφαρμογή ηλεκτρονική εγγραφής, στην οποία θα εισαχθείτε για να καταχωρίσετε τα στοιχεία εγγραφής σας.
7. Φωτοτυπία Απολυτηρίου Λυκείου (όχι επικυρωμένη)
8. ΑΜΚΑ φοιτητή (φωτοτυπία, όχι επικυρωμένη, του βιβλιαρίου ασφάλισης ή φωτοτυπία οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου, όπου φαίνεται ο ΑΜΚΑ)
9. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναγράφεται ότι ο φοιτητής δεν φοιτά σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
10. Οι εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, οφείλουν στο ίδιο διάστημα υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής να αποστείλουν ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Τμήματος / Σχολής επιτυχίας τους τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε πρέπει να αποστείλουν ή καταθέσουν αυτοπροσώπως, όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ΄ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας οι Γραμματείες των Τμημάτων δύνανται να ζητούν όλα τα παραπάνω συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες και τα οποία είναι υποχρεωτικό να αποσταλούν ταχυδρομικά ή να προσκομιστούν στη Γραμματεία του Τμήματος, για να ταυτοποιηθούν οι εγγραφέντες και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα. Σε περίπτωση μη αποστολής ή μη προσκόμισης των δικαιολογητικών, ο φοιτητής θεωρείται ότι δεν έχει εγγραφεί.

Τα δικαιολογητικά θα τα αποστείλετε ταχυδρομικά ή θα τα προσκομίσετε οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο στη Γραμματεία του Τμήματος ως τις 4-10-2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Η διευθύνση του τμήματος είναι:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΠΤΣΕ
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΤΚ 50200
ΤΗΛ: 24630-55303

Αφού καταθέσετε τα έγγραφα στη Γραμματεία και καταχωρηθούν όλα τα στοιχεία σας στο ηλεκτρονικό σύστημα, και εφόσον έρθουν τα στοιχεία από το Υπουργείο, θα ενεργοποιηθείτε ως φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. ΜΟΝΟ μετά την ενεργοποίησή σας ως φοιτητές θα είναι δυνατή η έκδοση βεβαίωσης που θα πιστοποιεί τη φοιτητική σας ιδιότητα και θα σας χορηγηθούν και οι προσωπικοί σας κωδικοί. (θα υπάρξει και ξεχωριστή ανακοίνωση). Οι προσωπικοί κωδικοί παραδίδονται ή αποστέλλονται αυστηρώς μόνο στο φοιτητή ή σε
εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο. Με αυτούς θα μπορέσετε να δημιουργήσετε το ατομικό σας προφίλ και να έχετε πρόσβαση στις σχετικές ακαδημαϊκές ηλεκτρονικές εφαρμογές του Υπουργείου Παιδείας (εφαρμογή ακαδημαϊκής ταυτότητας – πάσο, εφαρμογή λήψης εγχειριδίων – ΕΥΔΟΞΟΣ, εφαρμογή αναζήτησης αρθρογραφίας κ.α.).

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Για ζητήματα μετεγγραφών θα αναρτηθούν ανακοινώσεις σε μεταγενέστερο διάστημα, αφού εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τα μαθήματα αρχίζουν στις 7 Οκτωβρίου 2019 και μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα αναρτημένο το πρόγραμμα μαθημάτων.

Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Το Τμήμα Εργοθεραπείας, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι, για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 θα πραγματοποιηθούν Κατατακτήριες εξετάσεις στα εξής μαθήματα: 1) Ανατομία, 2) Ψυχολογία και 3) Κοινωνιολογία. Σύντομα θα αναρτηθεί η ύλη στην ιστοσελίδα του Τμήματος εργοθεραπείας και θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την ημερομηνία Υποβολής αιτήσεων καθώς και τα Δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Εκ της Γραμματείας

Ανακοίνωση προς όλους τους πρωτοετείς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη δωρεάν σίτιση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Όσοι εκ των πρωτοετών φοιτητών ενδιαφέρονται να σιτίζονται δωρεάν στα φοιτητικά εστιατόρια Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών και Πτολεμαΐδας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί μόνον ηλεκτρονικά από την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 έως και την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019 στη διεύθυνση: https://applications.uowm.gr. Η είσοδος στο σύστημα θα γίνεται με χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού των φοιτητών, τον οποίο θα λάβουν από τη Γραμματεία του Τμήματός τους και θα ενεργοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της εγγραφή τους.

Επισημαίνεται ότι, μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας, δεν θα είναι πλέον δυνατή η κατάθεση/υποβολή αιτήσεων. Στoν παραπάνω σύνδεσμο (https://applications.uowm.gr), υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που πρέπει να εισαχθούν ηλεκτρονικά, ως ψηφιοποιημένα έγγραφα PDF στο σύστημα.

Παραθέτονται αναλυτικά τα απαιτούμενα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Γενικά
Επισυνάπτονται από όλους τους ενδιαφερόμενους για δωρεάν σίτιση:
1. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί μέσα στο τελευταίο εξάμηνο).
2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της φοιτητή/τριας.
3. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφέλειας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της φοιτητή/τριας (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ).
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α 75) του ενδιαφερόμενου για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
5. Αντίγραφο της οικογενειακής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018 (έντυπο Ε1).
6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018:

 • Φοιτητές/τριες που είναι κάτω των 25 ετών επισυνάπτουν:
  1. το οικογενειακό Ε1 και εκκαθαριστικό και
  2. το ατομικό Ε1 και εκκαθαριστικό, σε περίπτωση που υποβάλλουν και οι ίδιοι
  φορολογική  δήλωση
 • Φοιτητές/τριες που είναι άνω των 25 ετών επισυνάπτουν μόνο το ατομικό τους Ε1 και το εκκαθαριστικό τους

Για ειδικές περιπτώσεις (δικαιολογητικά ανά περίπτωση)
Επισυνάπτεται το αντίστοιχο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, εφόσον συντρέχει λόγος:
7. Βεβαίωση σπουδών αδερφού/ής, ενεργού φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν. 4009/2011 (Α 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου που φοιτά σε Πανεπιστήμιο (ή πρώην Τ.Ε.Ι.) ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που ο/η αδερφός/ή, το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, θα είναι πρωτοετής φοιτητής/τρια και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής αυτού/ής, θα επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται το Τμήμα της σχολής εισαγωγής του/της με την υποχρέωση προσκόμισης της σχετικής βεβαίωσης εγγραφής, αμέσως μετά την απόκτησή της και πάντως όχι αργότερα από 5 (πέντε) ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών.
8. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι εγγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγός του.
9. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα του/της φοιτητή/τριας.
10. Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης που απονέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1897/90 σε περίπτωση φοιτητών/τριών που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου θύματος τρομοκρατίας και δεν έχουν υπερβεί το 25 ο έτος της ηλικίας τους.
11. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης:

 • σε περίπτωση φοιτητών που οι γονείς τους ή τα τέκνα ή τα αδέρφια ή ο σύζυγος εμπίπτουν στην κατηγορία (στ) της παρ. 9 του άρθρου 1 της αριθμ. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 ΚΥΑ.
 • σε περίπτωση φοιτητών πασχόντων από σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (Α’ 156).

Αν το πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο αναπηρία άνω του 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα, που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που πιστοποιείται από την Υγειονομική Επιτροπή προκαλεί ή συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.

12. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή/τριας, εάν εμπίπτει στις κατηγορίες των:

 • Απορφανισθέντων φοιτητών/τριών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25 ο έτος της ηλικίας τους ή
 • Φοιτητών/τριών που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με τουλάχιστον ένα μη
  αναγνωρισθέν τέκνο, το οποίο  ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25 ο έτος της ηλικίας τους.

13. Ληξιαρχική πράξη θανάτου αποβιώσαντος γονέα, εφόσον ο φοιτητής δεν έχει υπερβεί το 25 ο έτος
της ηλικίας του.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης θα προκύψουν μετά από αξιολόγηση σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ5/68535/Β3/2012 ΚΥΑ του Ν. 4009/2011. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στους αρμόδιους υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:

Κοζάνη:
Παναγιώτα Παγκάκου-Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων
Τηλ.: 24610-56292, email: tacadthem@uowm.gr, ppagkakou@uowm.gr
Περσεφόνη Σαλιάρα-Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων
Τηλ.:24610-56291, email: tacadthem@uowm.gr, psaliara@uowm.gr
Κοίλα Κοζάνης
Ματιάκη Ελένη
Τηλ.: 24610 68271, email: ematiaki@uowm.gr,  ematiaki@teiwm.gr

Φλώρινα:
Γρηγοριάδου Χριστίνα- Γραφείο 101 της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
Τηλ.: 23850-55203, email: xgrigoriadou@uowm.gr
Περιβολάρη Μαγδαληνή – Σχολή Γεωπονίας
Τηλ: 2385054667, email: mperivolari@uowm.gr,  mperivol@florina.teiwm.gr

Καστοριά
Σαλασίδου Δέσποινα
Τηλ: 24670 87180, email: dsalasidou@uowm.gr,  d.salasidou@kastoria.teiwm.gr

Γρεβενά
Νικολάου Δημήτριος
Τηλ.: 24620 61605, email: dnikolaou@uowm.gr, dnikolaou@teiwm.gr

Πτολεμαΐδα
Σχουλίδου Καλλιόπη
Τηλ.: 24630 55303-4, email: kchoulidou@uowm.gr, sec-maia@teiwm.gr , kschoulidou@teiwm.gr

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης

Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών

Οι ημερομηνίες εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος μετά τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Οι εγγραφές θα γίνουν ηλεκτρονικά.

Παρακολουθείτε καθημερινά την ιστοσελίδα του Τμήματος για νέα ανακοίνωση και πληροφορίες.

Από τη Γραμματεία

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση
Κάντε κλικ για να ακούσετε το κείμενο!