Στημονιάρης Αδάμ, Επίκουρος Καθηγητής – Αναπληρωτής Πρόεδρος

Δρ. Στημονιάρης Αδάμ, Αναπληρωτής Πρόεδρος του τμήματος Εργοθεραπείας του ΠΔΜ

O Δρ. Στημονιάρης Αδάμ είναι Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Υβριδικά πολυμερικά συστήματα με νανοπληρωτές άνθρακα και τέφρας για εφαρμογές τεχνολογιών αντιρρύπανσης» στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) και υπεύθυνος του Εργαστηρίου Προηγμένων και Νανοσύνθετων Υλικών (ΕΠΝΥ/LAMAN). Είναι προϊστάμενος του Τομέα Νανοϋλικών στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας (ΕΠΤ) του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (ΤΕΙΔΜ). Είναι επίσης εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Θερμικής Ανάλυσης (ΕΕΘΑ/HSTA).

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Χημείας του Παν. Ιωαννίνων (1984), με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Χημική Τεχνολογία του ιδίου Τμήματος/Πανεπιστημίου (2005) και Διδάκτωρ στην Μηχανική Υλικών-Νανοτεχνολογία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Παν. Ιωαννίνων (2018).

Από το 1990 μέχρι το 2010 δίδαξε σε διάφορα τμήματα του ΤΕΙΔΜ μαθήματα της ειδικότητάς του, ως Εργαστηριακός και Επιστημονικός συνεργάτης. Παράλληλα, από 2004 έως και 2010, δημιούργησε επιχείρηση Συμβούλου Χημικού προσφέροντας τεχνικές υπηρεσίες χημικών αναλύσεων και δοκιμών (σχεδιασμός, επίβλεψη, υλικά, αντοχή, ποιοτικός έλεγχος) για την υποστήριξη επιχειρήσεων και παραγωγικών μονάδων. Το 2010 διορίσθηκε ως Καθηγητής Εφαρμογών στο Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης (ΤΕΑΝ) του ΤΕΙΔΜ.

Έχει δημοσιεύσει 10 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές και περισσότερες από 40 εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα των 10 ερευνητικών προγραμμάτων, είτε ως μέλος της κύριας ερευνητικής ομάδας, είτε ως επιστημονικός υπεύθυνος, που υλοποιήθηκαν μέσω του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) και του ΕΛΚΕ του ΤΕΙΔΜ.

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται οι επιστημονικές περιοχές: α) της σύνθεσης μικρο- και νανο- προηγμένων σύνθετων υλικών, β) του διηλεκτρικού και θερμομηχανικού χαρακτηρισμού νανοσύνθετων, γ) της μελέτης συνεργιστικής συμπεριφοράς υβριδικών σύνθετων και δ) της συμπεριφοράς των φυσικών ολιγομερών στην αντιρρυπαντική τεχνολογία.