Πρόγρ. μαθημάτων

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΜ ΕΜ Θ ΑΠ Ε ΦΕ ΠΜ
ΕΘ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ε Υ 3 2 156 6
ΕΘ102 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΓΥ Υ 3 2 156 6
ΕΘ103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΥ Υ 3 117 4,5
ΕΘ104 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥ Υ 3 117 4.5
ΕΘ105 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΥ Υ 2 1 117 4,5
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΘ106 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠ ΥΕ 3 117 4,5
ΕΘ107 ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠ ΥΕ 3 117 4,5
ΣΥΝΟΛΟ 17 2 6 780 30

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΜ ΕΜ Θ ΑΠ Ε ΦΕ ΠΜ
ΕΘ201 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ι ΕΥ Υ 3 1 156 6
ΕΘ202 ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΓΥ Υ 3 117 4,5
ΕΘ203 ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΥ Υ 3 156 6
ΕΘ204 ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΥ Υ 2 1 117 4,5
ΕΘ205 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΥ Υ 3 117 4,5
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΘ106 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠ ΥΕ 3 117 4,5
ΕΘ107 ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠ ΥΕ 3 117 4,5
ΣΥΝΟΛΟ 17 2 780 30

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΜ ΕΜ Θ ΑΠ Ε ΦΕ ΠΜ
ΕΘ301 ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙI ΕΥ Υ 3 1 156 5,5
ΕΘ302 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΓΥ Υ 2 78 3,5
ΕΘ303 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΓΥ Υ 3 117 4,5
ΕΘ304 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι Ε Υ 15 195 7,5
ΕΘ305 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΟΥ Υ 3 117 4,5
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΘ306 ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΠ ΥE 3 117 4,5
ΕΘ307 ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠ ΥE 3 117 4,5
ΕΘ308 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠ ΥE 3 117 4,5
ΣΥΝΟΛΟ 14 1 15 780 30

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΜ ΕΜ Θ ΑΠ Ε ΦΕ ΠΜ
ΕΘ401 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Ε Υ 3 1 156 6
ΕΘ402 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Υ 2 2 156 6
ΕΘ403 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ – ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ E Υ 1 2 117 4,5
ΕΘ404 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕY Υ 2 2 156 6
ΕΘ405 ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ E Y 2 1 78 3
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΘ406 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠ ΥE 3 117 4,5
ΕΘ407 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΠ ΥE 3 117 4,5
ΣΥΝΟΛΟ 13 7 780 30

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΜ ΕΜ Θ ΑΠ Ε ΦΕ ΠΜ
ΕΘ501 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ Ε Υ 30 390 15
ΕΘ502 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ E Υ 3 1 156 6
ΕΘ503 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Υ 3 117 4,5
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΘ504 ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠ ΥE 3 117 4,5
ΕΘ505 Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠ ΥE 3 117 4,5
ΣΥΝΟΛΟ 9 1 30 780 30

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΜ ΕΜ Θ ΑΠ Ε ΦΕ ΠΜ
ΕΘ601 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Ε Υ 3 1 156 6
ΕΘ602 ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ E Υ 2 2 117 4,5
ΕΘ603 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Υ 2 2 117 4,5
ΕΘ604 ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ε Υ 2 2 117 4,5
ΕΘ605 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ E Υ 3 1 156 6
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΘ504 ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠ ΥE 3 117 4,5
ΕΘ505 Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠ ΥE 3 117 4,5
ΣΥΝΟΛΟ 16 5 780 30

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΜ ΕΜ Θ ΑΠ Ε ΦΕ ΠΜ
ΕΘ701 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΥ Υ 2 2 156 6
ΕΘ702 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ E Υ 3 117 4,5
ΕΘ703 ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Υ 3 1 156 6
ΕΘ704 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ε Υ 2 1 117 4,5
ΕΘ705 ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Υ 3 117 4,5
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΘ706 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠ ΥE 3 117 4,5
ΕΘ707 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΠ ΥE 3 117 4,5
ΣΥΝΟΛΟ 16 4 780 30

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΜ ΕΜ Θ ΑΠ Ε ΦΕ ΠΜ
ΕΘ801 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙΙI Ε Υ 30 390 15
ΕΘ802 ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΥ Υ 2 78 3
ΕΘ803 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΥ Υ 2 78 3
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η’ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΘ804 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠ ΥE (6) 234 9
ΕΘ805 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΠ ΥE 3 117 4,5
ΕΘ806 ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠ ΥΕ 3 117 4,5
ΕΘ807 ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠ ΥΕ 3 117 4,5
ΣΥΝΟΛΟ 10 30 780 30
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Κάντε κλικ για να ακούσετε το κείμενο!