Φοιτητικές Ομάδες

Στο Τμήμα Εργοθεραπείας λειτουργούν οι παρακάτω ομάδες:

  • Ομάδα του miniSpot
  • Χορωδία σε συνεργασία με το Τμήμα Μαιευτικής