Έκτακτοι διδάσκοντες

Διδάσκοντες ακαδημαϊκής εμπειρίας

Γεωργίου Κωνσταντίνος
Ηλιού Καλλιόπη

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Βρέκα Μαλαματή
Ευγενιάδης Γεώργιος
Ζάχου Ελένη 
Ζησιάδου Ελένη
Κρανίδη Αθηνά
Μενεμσιάδου Πελαγία
Μπλιούμης Κωνσταντίνος
Παπαγιαννάκη Μαρία
Παπαλεξανδρής Στυλιανός
Φραγκοτσινός Κωνσταντίνος