Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Εργοθεραπείας,

Περιοχή Κεπτσε,

50200, Πτολεμαΐδα

Τηλ. Γραμματείας 2461068000 (Εσωτερικό 1510)

E-mail: ot@uowm.gr

Επισκεφτείτε μας στο Facebook