— Εκδήλωση Γραφείου Διασύνδεσης, “Βιογραφικό σημείωμα και LinkedIn”

Το Γραφείο Διασύνδεσης οργανώνει ενημερωτική εκδήλωση, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ, “Βιογραφικό σημείωμα και LinkedIn” με εισηγητή τον κ. Νίκο Πατσέλη. 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ