Γραμματεία Τμήματος Εργοθεραπείας

Προϊσταμένη Τμήματος: Σχουλίδου Καλλιόπη 
τηλ.: 24610-68055, e-mail: kschoulidou@uowm.gr

Γραμματεία: Πατσίκας Κωνσταντίνος 
τηλ.: 24610-68057, e-mail: kpatsikas@uowm.gr