Γραμματεία Τμήματος Εργοθεραπείας

Τηλέφωνo επικοινωνίας:

  • 2461068000 – εσωτερικό 1510

Fax: 2463080899

Διεύθυνση: Περιοχή Κεπτσέ, Πτολεμαΐδα, ΤΚ 50200