— Πρόγραμμα Αριστείας για Μεταπτυχιακές ή Διδακτορικές Υποτροφίες του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου για το Πανεπιστήμιο “McGill” στο Μόντρεαλ του Καναδά

Πρόσκληση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Αριστείας για Υποτροφίες του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου McGill