— Πρόγραμμα υποτροφιών Duo-Korea 2024

Το πρόγραμμα υποτροφιών DUO-Korea 2024 είναι ανοιχτό για ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων έως τις 20 Μαΐου 2024 (τοπική ώρα Κορέας).
Χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας της Κορέας με σκοπό να ενισχύσει τις ανταλλαγές φοιτητών σε μια ισορροπημένη και μόνιμη βάση, ειδικότερα μεταξύ υπηκόων της Κορέας και ευρωπαϊκών χωρών μελών του Οργανισμού “Asia-Europe Meeting” (ASEM).
Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις σχετικά με το εν λόγω Πρόγραμμα μπορεί να βρει κανείς στα τρία συνημμένα έγγραφα : 1. DUO- Korea 2024 Application Form, 2.DUO-Korea 2024 General Description, 03. DUO- Korea FAQ (English) και στην ιστοσελίδα www.asemduo.org  .

Πρόγραμμα υποτροφιών DUO-Korea 2024.pdf

01. DUO-Korea 2024 Application Form

02. DUO-Korea 2024 General Description

03. DUO-Korea 2024 FAQ (English)

— Προκηρύξεις υποτροφιών κληροδοτημάτων ΙΚΥ

Για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, παραθέτουμε τα παρακάτω:

1. Ανακοίνωση και προκήρυξη αντίστοιχα, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών που αφορά στην επιλογή υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για μεταπτυχιακές σπουδές και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό από τα έσοδα του κληροδοτήματος “εις μνήμην Μαρίας Ζαούση”, ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΖΑΟΥΣΗ        ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΖΑΟΥΣΗ

2. Ανακοίνωση και προκήρυξη αντίστοιχα, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών που αφορά στη χορήγηση έξι (6) υποτρόφων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος “ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ”, ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ      ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ

3. Ανακοίνωση και προκήρυξη αντίστοιχα, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών που αφορά σε χορήγηση μιας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή κλινική έρευνα στο εξωτερικό, με επιλογή, στον τομέα της ιατρικής από τα έσοδα του κληροδοτήματος “Λεωνίδας Νικολαϊδης”, ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ        ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

 

— Χορήγηση τριών (3) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα από τα έσοδα του κληροδοτήματος “ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ”, ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2022-2023

Προκήρυξη_Τσουρίδη 2022-2023_6ΩΨΚ46ΝΚΠΔ-ΣΡΖ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ_2022-2023

 

 

— Πρόγραμμα Υποτροφιών PeopleCert

Σας ενημερώνουμε για τον 2ο Κύκλο του Προγράμματος Υποτροφιών «Τιμώντας τους Κωνσταντινουπολίτες Δασκάλους μας» που περιλαμβάνει:

  1. Υποτροφία «Βασίλης Κασαπίδης»
  2. Υποτροφία «Δημήτρης Παντελάρας»
  3. Υποτροφία «Αρίστη Κιμιατζή»

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης των υποψηφίων είναι μέχρι την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024 στην ιστοσελίδα peoplecert.org/scholarships.

 

Υποτροφίες PeopleCert 2ος κύκλος – Ανακοίνωση.pdf

— Πρόγραμμα Υποτροφιών Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας

Πρόγραμμα Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας για την χορήγηση υποτροφιών βραχείας διάρκειας στο πλαίσιο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, ακαδημαϊκό έτος 2023-2024»

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε η πρόσκληση για το Πρόγραμμα Υποτροφιών Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας που αφορά σε χορήγηση υποτροφιών βραχείας διάρκειας (τεσσάρων εβδομάδων) με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο και δικαιούχους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων, βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/4308-2-2-2024-anakoinosi-programmatos-ellino-vretanikis-synergasias-akad-etos-2023-2024

Για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής, απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στον ακόλουθο σύνδεσμο  https://bit.ly/49yLUNt

— Χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για διδακτορικές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας

Παρακαλείσθε να δείτε την συνημμένη Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για την πραγματοποίηση διδακτορικών σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας.

Ανακοίνωση_Γραμματείες_Προκήρυξη_ΕΠΙΦ_2024-2025

Πρόσκληση 9ΜΣΞ46ΝΚΠΔ-6ΝΕ

 

 

— Κληροδότημα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, αναρτούμε την υπ΄αριθμ. 125811/Ζ1/02-11-2023 Προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού που αφορά στην επιλογή υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Κληροδότημα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ_ακαδ. έτος 2019-2020

— Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 από τα έσοδα κληροδοτημάτων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών.

Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 από τα έσοδα κληροδοτημάτων