Ολιστική Μέριμνα

Ολιστική Μέριμνα

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ στον ιστότοπο :     https://holistic.uowm.gr/            

ΟΡΑΜΑ     ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ     ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ       ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ    

ΜΕΙΝΕ ΥΓΙΗΣ      ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ     ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Συμπερίληψη, Διαφορετικότητα, Ισότητα

Η θεώρησή μας

Αντιλαμβανόμαστε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ως έναν οργανισμό με ποιότητα ζωής. Υπό το πρίσμα αυτό, επιδιώκουμε την ολιστική υποστήριξη των φοιτητών και φοιτητριών, των διοικητικών υπαλλήλων, καθώς και του εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύματος σε όλες τις εκφάνσεις ζωής που αφορούν τον βιόκοσμό τους. Θεωρούμε ότι η ολιστική υποστήριξη συμβάλλει στην οικοδόμηση μιας καλύτερης σχέσης του ανθρώπου με το σώμα του, στην προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας και κατ’ επέκταση στην επίτευξη της προσωπικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Έτσι, η ολιστική υποστήριξη περιλαμβάνει ένα σύνολο βιο-ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών και δράσεων, όπως αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, πληροφόρηση, καθώς και υπηρεσίες πρόληψης, προαγωγής υγείας, συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης. Οι παραπάνω δράσεις βασίζονται σε σύγχρονα ερευνητικά πορίσματα και προσεγγίσεις για τη διαχείριση της ετερότητας και την εφαρμογή της ισότητας, καθώς αντλούν από τις αρχές που ορίζει η ηθική της συμπερίληψης.

Το έργο μας

Υπό το παραπάνω σκεπτικό, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ξεκίνησε ένα έργο στον ΕΛΚΕ με τίτλο «Διαχείριση Μέριμνας και Ευεξίας του Ανθρώπινου Δυναμικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας». Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, το Ίδρυμα έχει αποφασίσει τη δημιουργία κέντρων ευεξίας στις πέντε πόλεις για τη διατήρηση της υγείας και ευρύτερα για την υποστήριξη της βιολογικής και κοινωνικής ευεξίας του ανθρώπινου δυναμικού του. Τα κέντρα ευεξίας θα περιλαμβάνουν χώρους όπως: αίθουσα με όργανα γυμναστικής, ειδική αίθουσα για εναλλακτικές μεθόδους εκγύμνασης (π.χ. πιλάτες και γιόγκα), γραφείο ψυχολόγου κ. ά. Δίνεται επίσης έμφαση στην αναβάθμιση του εξοπλισμού στα ήδη υπάρχοντα γυμναστήρια, καθώς και στις Φοιτητικές Εστίες. Ακόμη, σχεδιάζονται και πρόκειται να αναπτυχθούν αθλητικά και πολιτιστικά προγράμματα τα οποία θα ενισχύσουν τα ήδη υπάρχοντα.

Τα πρώτα μας βήματα

Πιλοτικές δράσεις της ολιστικής μέριμνας έχουν ήδη υλοποιηθεί με επιτυχία κατά το εαρινό εξάμηνο 2019-2020.  Έχοντας ως στόχο την ψυχολογική υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, αναπτύχθηκαν τέσσερα webinars με τις εξής θεματικές: «Από μια εργοθεραπευτική οπτική: Καραντίνα 2020 – Περιμένοντας την «Ανάσταση…», «Ζώντας με την ανησυχία και το άγχος κεκλεισμένων των θυρών: Συναντήσεις και δεσμοί την εποχή του Covid-19», Στρογγυλή τράπεζα: «Ψυχολογικά ζητήματα που προκύπτουν σε περιόδους κρίσης και η διαχείρισή τους», «Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη σχέση της performance με την καραντίνα!». Επιπλέον την «προ Covid» περίοδο πραγματοποιήθηκε ένα δια ζώσης σεμινάριο με θέμα: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης και επίλυσης εργασιακού στρες» και μια ενημερωτική ημερίδα-δράση για το ζήτημα της έμφυλης βίας.

Αποκορύφωμα των παραπάνω δράσεων αποτέλεσε, το 1ο efestival του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Μένουμε Σπίτι Δημιουργικοί! Από μια εργοθεραπευτική οπτική».

Παράλληλα άρχισε να λειτουργεί η Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ). Στην αρχική φάση λειτουργίας της χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)». Αποστολή της ΜΥΦΕΟ είναι η επίτευξη στην πράξη της ισότιμης πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες, απαιτήσεις, και ανάγκες.

https://efestival.uowm.gr/

https://myfeo.uowm.gr/

Τα επόμενα βήματα

Την περίοδο αυτή έχει ολοκληρωθεί το πρώτο βήμα της φάσης σχεδιασμού. Συγκεκριμένα έχει δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο καταγραφής των ενδιαφερόντων των φοιτητών και φοιτητριών μας για δραστηριότητες που αφορούν τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Έχουν συγκεντρωθεί και αναλυθεί οι απαντήσεις ανά πόλη φοίτησης, Τμήμα και έτος φοίτησης, καθώς και ανά φύλο.

Προχωρούμε στην υπογραφή συμφώνων συνεργασίας με επιμέρους φορείς και Yπηρεσίες (οργανισμούς αθλητικού, πολιτιστικού, κοινωνικού χαρακτήρα, υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, επιστημονικούς φορείς, εθελοντικές οργανώσεις κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση των αναγκών μας, αποβλέποντας στην έμπρακτη αξιοποίηση των εν λόγω φορέων και Yπηρεσιών.

Επιτροπές ΠΔΜ

Το Πρόγραμμα Διαχείρισης Μέριμνας και Ευεξίας του Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στοχεύοντας στην προώθηση αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων αλλά και στην διασφάλιση της σωματικής και ψυχικής υγείας, συνεργάζεται μεταξύ άλλων με τις παρακάτω Πανεπιστημιακές Επιτροπές.

Επιτροπή Αθλητισμού και Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου

Η Επιτροπή Αθλητισμού και Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου συστάθηκε υπ’ αριθμό 17/23.04.2020 απόφαση της Συγκλήτου με σκοπό την προαγωγή του αθλητικού πνεύματος στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Επιτροπή Πολιτισμού

Η Επιτροπή Πολιτισμού του Π.Δ.Μ. συστάθηκε με την υπ’ αριθμό 17/23.04.2020 απόφαση της Συγκλήτου με σκοπό την εισήγηση, υλοποίηση και προβολή πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων. Οι δράσεις της Επιτροπής αναρτώνται στη διεύθυνση https://committees.uowm.gr/culture/

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Π.Δ.Μ. συστάθηκε με την υπ’ αριθμό 111/24.04.2020 απόφαση της Συγκλήτου με σκοπό την προαγωγή της ισότιμης αντιμετώπισης των φύλων.

Επιτροπή Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

H Επιτροπή Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων του ΠΔΜ συστάθηκε με την υπ’ αριθμό ΣΤ3/ΠΣ18/05.05.2020 απόφαση της Συγκλήτου με σκοπό την παρακολούθηση και διεύρυνση του συνόλου των δράσεων του Πανεπιστημίου που αποσκοπούν στην αποτελεσματική υποστήριξη των Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων.