Υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ενισχύει τα ήδη υφιστάμενα δικαιώματα των φοιτητών, ενώ παράλληλα κατοχυρώνει και νέα. H εφαρμογή του, αποτελεί προτεραιότητα για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Το Π.Δ.Μ. δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας . Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ: https://dpo.uowm.gr/