Διδακτορικές Σπουδές

Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος Εργοθεραπείας

Επιβλέπων/Επιβλέπουσα

Υποψήφιος/α  Διδάκτορας

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής

Βεντούλης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Αναστασία Βαγκοπούλου Η επίδραση της δαπαγλιφλοζίνης στην αρτηριακή σκληρία σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο
Κατσιάνα Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Φραγκοτσινός Κωνσταντίνος Δικαιοσύνη του έργου, παιδικές χαρές και συμπεριληπτικό παιχνίδι
Κατσιάνα Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης της Νεολαίας για Κοινωνικό Μετασχηματισμό, υπό το Πρίσμα της Επιστήμης του Έργου