— Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2023-24

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, οι κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τμήμα Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,  θα πραγματοποιηθούν στο κτήριο της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην Πτολεμαΐδα, Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα, αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15/11/2023), σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13-12-2013 υπουργική απόφαση.

Σύμφωνα με το Ν. 3185/16-12-2013 Β’:

 1. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.
 2. Κατά την ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μισή ώρα νωρίτερα.
 3. Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.
 4. Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.
 5. Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.
 6. Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή, την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο

— Κατάθεση Αιτήσεων για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024

Δικαίωμα συμμετοχής στις Κατατακτήριες εξετάσεις έχουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, σε ποσοστό 12%.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Κατατακτήριες εξετάσεις έχουν επίσης απόφοιτοι ΙΕΚ με ειδικότητα: «Βοηθός Εργοθεραπείας», με κωδικό Γενικής Γραμματείας ΕΕΚΔΒΜΝ 27-00-04-1 ή 27-00-04-0 (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ ν.4186/2013) που ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο, σε ποσοστό 1%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος κατά το χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2023 έως και 15 Νοεμβρίου 2023, είτε αυτοπροσώπως είτε με αποστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier (σφραγίδα αποστολής έως και 15/11/2023).

Αιτήσεις μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας δεν θα γίνονται δεκτές.

 Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

 

 • Για αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:
 1. Αίτηση συμμετοχής (επισυνάπτεται στο τέλος της ανακοίνωσης)
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 3. Φωτοτυπία Αντιγράφου πτυχίου ή φωτοτυπία πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή  από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

 

 • Για αποφοίτους ΙΕΚμε ειδικότητα: «Βοηθός Εργοθεραπείας»:
 1. Αίτηση συμμετοχής (επισυνάπτεται στο τέλος της ανακοίνωσης)
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 3. Απολυτήριο Λυκείου
 4. Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης
 5. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο.

 

Η διεύθυνση αποστολής είναι:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ, 50200 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
ΤΗΛ: 2461068055, 2461068057

 

Για την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, θα υπάρξει νεότερη  ανακοίνωση από την ιστοσελίδα του Τμήματος.

Αίτηση-για-συμμετοχή-σε-Κατατακτήριες-εξετάσεις

 

(*) Διατάξεις που αφορούν στις Κατατακτήριες:

– Υ.Α. Φ1/192329/Β3/16-12-2013, ΦΕΚ Β΄3185: “Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπ/σης”

– Άρθρα 43 και 44 παρ. 7 του Ν.4763/2020 (ΦΕΚ τ.Α’ 254/21-12-2020), που αφορούν στη δυνατότητα αποφοίτων ΙΕΚ και Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας να συμμετέχουν σε κατατακτήριες εξετάσεις.

– Την υπ’ αριθμ. 46935/Ζ1/2022 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ τ.Β’ 2031/21-04-2022), με θέμα «Διαδικασία κατάταξης αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας σε Τμήματα Α.Ε.Ι.».

— Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Το Τμήμα Εργοθεραπείας, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι, για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 θα πραγματοποιηθούν Κατατακτήριες εξετάσεις στα εξής μαθήματα:

1) Ανατομία

2) Εισαγωγή στην Ψυχολογία

3) Έργο και δραστηριότητα στην Εργοθεραπεία

Δικαίωμα συμμετοχής στις Κατατακτήριες εξετάσεις έχουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, σε ποσοστό 12%.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Κατατακτήριες εξετάσεις έχουν επίσης απόφοιτοι ΙΕΚ με ειδικότητα: Βοηθός Εργοθεραπείας, με κωδικό Γενικής Γραμματείας ΕΕΚΔΒΜΝ 27-00-04-1 (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ ν.4186/2013) που ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο, σε ποσοστό 1%.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις Κατατακτήριες εξετάσεις κατατίθενται κατά το διάστημα  1-15 Νοεμβρίου κάθε έτους, ενώ οι Κατατακτήριες εξετάσεις διεξάγονται από 1-20 Δεκεμβρίου, όπως ορίζεται στις διατάξεις για τις Κατατακτήριες εξετάσεις (*). Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των Κατατακτηρίων εξετάσεων θα ανακοινωθούν περί τις αρχές Νοεμβρίου.

Παρακάτω παραθέτουμε την ύλη των μαθημάτων:

 ΜΑΘΗΜΑ 1ο  : Ανατομία

Θεματικές περιοχές

 1. Ιστοί
 2. Ερειστικό σύστημα (οστά, αξονικός σκελετός, εξαρτηματικός σκελετός, αρθρώσεις)
 3. Μυϊκό σύστημα
 4. Νευρικό σύστημα (κεντρικό, περιφερικό, αυτόνομο)
 5. Αισθητήρια όργανα
 6. Κυκλοφορικό σύστημα (καρδιά, αιμοφόρα αγγεία, αίμα)
 7. Αναπνευστικό σύστημα

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 1. Marieb, Wilhelm, Mallatt (2018). Ανατομία – Όγδοη έκδοση. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Λαγός 

ΜΑΘΗΜΑ 2ο  : Εισαγωγή στην Ψυχολογία 

Θεματικές περιοχές

 1. Η επιστήμη της Ψυχολογίας
 2. Τομείς στην Ψυχολογία και βασικές μέθοδοι έρευνας και δεοντολογίας
 3. Η Βιολογική Προσέγγιση της συμπεριφοράς
 4. Νευροεπιστήμη και Συμπεριφορά
 5. Αισθήσεις και Αντίληψη
 6. Συνείδηση
 7. Μάθηση
 8. Μνήμη
 9. Γλώσσα και σκέψη
 10. Νοημοσύνη
 11. Κίνητρα
 12. Η Ανάπτυξη σε Όλη τη Διάρκεια της Ζωής
 13. Παρακίνηση και Συναίσθημα
 14. Σεξουαλικότητα και Κοινωνικό Φύλο
 15. Άγχος και Υγεία
 16. Θεωρίες Προσωπικότητας
 17. Ψυχικές Διαταραχές
 18. Ψυχολογικές Θεραπείες

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 1. Schacter, D. L., Gilbert, D.T., Wegner, D. M. & Nock, M. K. (2021). Eισαγωγή στην Ψυχολογία. (Γενική επιστ. επιμ. Βοσνιάδου Στέλλα).  Εκδόσεις Gutenberg.
 2. Saundra K. Ciccarelli, & J. Noland White (επιστημονική επιμέλεια: Τσορμπατζούδης Χ., Κονταξοπούλου Δ., Τουλούπης Θ., Τσορμπατζούδη Σ.-Ο.). (2022). Εισαγωγή στην Ψυχολογία. Εκδόσεις Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ.
 3. Nolen-Hoeksema S., Fredrickson B., Loftus G., & Lutz C. (Ελληνική επιμ. Ντάβου Μ.-Σιδηροπούλου Α.). (2022). Εισαγωγή στην Ψυχολογία των Atkinson και Hilgard. Εκδόσεις Παπαζήση.

ΜΑΘΗΜΑ 3ο  : Έργο και δραστηριότητα στην Εργοθεραπεία

 Θεματικές περιοχές

 1. Ιστορική Αναδρομή: Η εξέλιξη στην αντίληψη της έννοιας του Έργου
 2. Iστορική εξέλιξη στην αντίληψη της έννοιας του έργου
 3. Προδρομικές κοινωνικές τάσεις και τα κινήματα σχετικά με την εργοθεραπεία
 4. “Ηθική Θεραπεία (Moral Treatment)” και το Κίνημα Τεχνών και Χειροτεχνημάτων (Arts & Grafts Movement)”
 5. Παραδείγματα της Εργοθεραπείας: α) Το Παράδειγμα του Έργου, β) Το Μηχανιστικό Παράδειγμα και γ) Το Σύγχρονο Παράδειγμα
 6. Επιστήμη του Έργου και Επιστήμη της Εργοθεραπείας-Το Έργο – Ορισμοί στην εξέλιξη του επαγγέλματος και του έργου στην πορεία του χρόνου, σύγχρονες τάσεις στον ορισμό του έργου
 7. Έργο και δραστηριότητα: η συμβολή του έργου στην υγεία και την ευημερία και η συμβολή του έργου στην ταυτότητα του ατόμου
 8. Πλαίσιο πρακτικής της Εργοθεραπείας σύμφωνα με OTPF-3 (ΑΟΤΑ, 2014) -Ταξινόμηση έργων
 9. Τα έργα κατά την πορεία ζωής του ανθρώπου
 10. Συν-έργα
 11. Δικαίωμα συμμετοχής σε έργα (Occupational justice), αποκλεισμός από έργα, αποξένωση από έργα, έλλειψη ισορροπίας συμμετοχής σε έργα, περιθωριοποίηση με βάση τα έργα του ατόμου και “Απαρτχάιντ” στο επίπεδο των έργων
 12. Νόημα και έργο
 13. Ανάλυση Δραστηριότητας και Ανάλυση Έργου
 14. Διαδικασία Ανάλυσης Δραστηριότητας και Έργου

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 1. Κουλουμπή, Μ.Γ. (2017). Έργο και Δραστηριότητα: η προσέγγιση της Εργοθεραπείας. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας.
 2. Σκαλτσή Π., Τσίπρα Ι., Χαριτάκη Α., Τσινιά Ν., (2016). Η συμβολή της Εργοθεραπείας στην Ψυχιατρική Θεραπευτική. Α’ Ψυχιατρική κλινική πανεπιστημίου Αθηνών, Παρισιάνος, Αθήνα
 3. Creek, J., Loughe, L., (2014). Εργοθεραπεία και Ψυχική Υγεία (4η εκδ., Επιμ. Π. Σκαλτσή). Αθήνα: Εκδόσεις Βήτα
 4. Αλεξιάδης Α., (2017). Εισαγωγή στην Εργοθεραπεία. Ροτόντα, Θεσσαλονίκη

— Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2022-23

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2022-23

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, οι κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τμήμα Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,  θα πραγματοποιηθούν στο κτήριο της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην Πτολεμαΐδα, Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ
Παρασκευή 16-12-2022 09:00 – 11:00 ΑΝΑΤΟΜΙΑ Μ2, Μ8
Παρασκευή 16-12-2022 11:30 – 13:30 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Μ2, Μ8
Παρασκευή 16-12-2022 14:00 – 16:00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μ2, Μ8

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα, αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15/11/2022), σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13-12-2013 υπουργική απόφαση.

Σε περίπτωση που έως την ημερομηνία των εξετάσεων, ανακοινωθούν νέα μέτρα από την Εθνική Επιτροπή Δημόσιας Υγείας, λόγω της πανδημίας covid19, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Σύμφωνα με το Ν. 3185/16-12-2013 Β’:

 1. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.
 2. Κατά την ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα.
 3. Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.
 4. Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.
 5. Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.
 6. Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή, την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο

 

— Κατάθεση Αιτήσεων για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023

Κατάθεση Αιτήσεων για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023

Δικαίωμα συμμετοχής στις Κατατακτήριες εξετάσεις έχουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, σε ποσοστό 12%.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Κατατακτήριες εξετάσεις έχουν επίσης απόφοιτοι ΙΕΚ με ειδικότητα: «Βοηθός Εργοθεραπείας», με κωδικό Γενικής Γραμματείας ΕΕΚΔΒΜΝ 27-00-04-1 (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ ν.4186/2013) που ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο, σε ποσοστό 1%, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 163/25-05-2022 συνεδρίασή της, ύστερα από πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος κατά το χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2022 έως και 15 Νοεμβρίου 2022, είτε αυτοπροσώπως είτε με αποστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier (σφραγίδα αποστολής έως και 15/11/2022). Αιτήσεις μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας δεν θα γίνονται δεκτές.

 Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

 1. Αίτηση συμμετοχής (επισυνάπτεται στο τέλος της ανακοίνωσης)
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 3. Για αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:
 • Φωτοτυπία Αντιγράφου πτυχίου ή φωτοτυπία πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται βεβαίωση ισοτιμίας  του τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή  από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

         Για αποφοίτους ΙΕΚ με ειδικότητα: «Βοηθός Εργοθεραπείας»:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο.

Η διεύθυνση αποστολής είναι:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ, 50200 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
ΤΗΛ: 2461068055, 2461068057

Για την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, θα υπάρξει νεότερη  ανακοίνωση από την ιστοσελίδα του Τμήματος.

Αίτηση για συμμετοχή σε Κατατακτήριες εξετάσεις

(*) Διατάξεις που αφορούν στις Κατατακτήριες:
– Υ.Α. Φ1/192329/Β3/16-12-2013, ΦΕΚ Β΄3185: “Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπ/σης”
– Άρθρα 43 και 44 παρ. 7 του Ν.4763/2020 (ΦΕΚ τ.Α’ 254/21-12-2020), που αφορούν στη δυνατότητα αποφοίτων ΙΕΚ και Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας να συμμετέχουν σε κατατακτήριες εξετάσεις.
– Την υπ’ αριθμ. 46935/Ζ1/2022 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ τ.Β’ 2031/21-04-2022), με θέμα «Διαδικασία κατάταξης αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας σε Τμήματα Α.Ε.Ι.».

— Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2022-23, μαθήματα και ύλη

Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Το Τμήμα Εργοθεραπείας, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 θα πραγματοποιηθούν Κατατακτήριες εξετάσεις στα εξής μαθήματα:

1) Ανατομία

2) Εισαγωγή στην Ψυχολογία

3) Κοινωνιολογία

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις κατατίθενται κατά το διάστημα 1-15 Νοεμβρίου κάθε έτους, ενώ οι κατατακτήριες εξετάσεις διεξάγονται από 1-20 Δεκεμβρίου (με ανακοίνωση γύρω στον Οκτώβριο ορίζονται συγκεκριμένες ημερομηνίες), όπως ορίζεται στις διατάξεις για τις Κατατακτήριες εξετάσεις (*). Παρακάτω παραθέτουμε την ύλη των μαθημάτων:

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023  

ΜΑΘΗΜΑ 1 : Ανατομία

 1. Ιστοί
 2. Ερειστικό σύστημα (οστά, αξονικός σκελετός, εξαρτηματικός σκελετός, αρθρώσεις)
 3. Μυϊκό σύστημα
 4. Νευρικό σύστημα (κεντρικό, περιφερικό, αυτόνομο)
 5. Αισθητήρια όργανα
 6. Κυκλοφορικό σύστημα (καρδιά, αιμοφόρα αγγεία, αίμα)
 7. Αναπνευστικό σύστημα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Marieb, Wilhelm, Mallatt (2018). Ανατομία – Όγδοη έκδοση.

Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Λαγός

 

ΜΑΘΗΜΑ 2 : Εισαγωγή στην Ψυχολογία

 1. H Ψυχολογία ως επιστήμη
 2. Τοµείς στην Ψυχολογία και βασικές μέθοδοι έρευνας και δεοντολογία της Ψυχολογίας
 3. Βιολογικές βάσεις της συμπεριφοράς
 4. Ψυχολογία της Ανάπτυξης
 5. Αισθητηριακές διεργασίες και αντίληψη
 6. Μάθηση
 7. Ζητήματα μνήμης
 8. Γλώσσα και σκέψη
 9. Νοημοσύνη
 10. Συνείδηση
 11. Κίνητρα
 12. Συναισθήματα
 13. Προσωπικότητα
 14. Ψυχικές διαταραχές και θεραπείες

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Βοσνιάδου, Σ. (2011). Εισαγωγή στη Ψυχολογία-(Ενιαίο). Αθήνα: Gutenberg
 2. Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E. E., Bem, D. J. & Nolen-Hoeksema, S. (2004). Εισαγωγή στην Ψυχολογία του Hilgard. (Τόμος Α’, Τόμος Β’). Αθήνα: Παπαζήσης
 3. Schacter, D. L., Gilbert, D. T., & Wegner. D. M. (2011). Ψυχολογία. Σ. Βοσνιάδου (Επιμ.). Αθήνα: Gutenberg.

 

ΜΑΘΗΜΑ 3 : Κοινωνιολογία

 1. Αναπτύσσοντας κοινωνιολογική συνείδηση Hughes & Kroehler (2014) – Κεφ. 1
 2. Πολιτισμός και κοινωνική δομή Hughes & Kroehler (2014) – Κεφ. 2
 3. Κοινωνικοποίηση Hughes & Kroehler (2014) – Κεφ. 3
 4. Κοινωνική διαστρωμάτωση Hughes & Kroehler (2014) – Κεφ. 6

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κεφάλαια 1,2,3,6 από το βιβλίο.

“Hughes, Michael & Kroehler J., Carolyn (2014) Κοινωνιολογία (2η έκδοση). Αθήνα: Κριτική”

 

(*) Διατάξεις που αφορούν τις Κατατακτήριες:

ΦΕΚ τ. Β’ 3185_16-12-2013: “Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπ/σης”