Κατάθεση Αιτήσεων για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ1/192329/Β3/2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τ.Β’ 3185/16-12-2013), αίτηση για συμμετοχή στις Κατατακτήριες Εξετάσεις του Τμήματος Εργοθεραπείας, μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων.Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων, ορίζεται σε 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος κατά το χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2021 έως και 15 Νοεμβρίου 2021,είτε αυτοπροσώπως είτε με αποστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier (σφραγίδα αποστολής έως και 15/11/2021).

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α) Αίτηση συμμετοχής (επισυνάπτεται στο τέλος της ανακοίνωσης)
β) Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.
γ) Φωτοτυπία Αντιγράφου πτυχίου ή φωτοτυπία πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών. 
     Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας 
     του τίτλου σπουδών τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από το όργανο που έχει την 
     αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Η διεύθυνση αποστολής είναι:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ, 50200 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
ΤΗΛ: 2461068055, 2461068057   
E-mail: ot@uowm.gr https://ot.uowm.gr

Για την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, θα υπάρξει νεότερη  ανακοίνωση από την ιστοσελίδα του Τμήματος.

Αίτηση για συμμετοχή σε Κατατακτήριες εξετάσεις

 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΡΩΝ COVID

Σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 380/07-11-2020 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1./ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 4899)», αναστέλλεται η διενέργεια πάσης φύσεως εξετάσεων (άρα και των Κατατακτηρίων εξετάσεων 2020-21) με φυσική παρουσία, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων και η διεξαγωγή αυτών θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την παύση ισχύος του εν λόγω μέτρου. Οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει αίτηση στο Τμήμα Εργοθεραπείας για να λάβουν μέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, θα πρέπει να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Τμήματος για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων.

egkyklios_aei

ΦΕΚ τ. Β’ 4899_6-11-2020 Υγειονομικά μέτρα από 7-11 έως 30-11-20

Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων 2019 για το τμήμα Εργοθεραπείας

Λόγω του μεγάλου αριθμού των υποψηφιοτήτων (πάνω από 120), οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα στο κτίριο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης:
  1. Κοινωνιολογία Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019, ώρα: 9.00 πμ-11.00 πμ, στις αίθουσες 415-418 και 3405 (πρώην 311). Όλες είναι στον ίδιο όροφο (πάνω από κεντρικό αμφιθέατρο)
  2. Εισαγωγή στην ΨυχολογίαΤρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 10.00-12.00, στις αίθουσες 415-417, 2104 (πρώην 204) και 3405 (πρώην 311).
  3. Ανατομία Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019, ώρα: 12.00-14.00 στο Κεντρικό αμφιθέατρο του κτιρίου του ΠΔΜ στα Κοίλα Κοζάνης.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για τις

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019 – 2020 στο ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, θα κατατίθενται καθημερινά στη Γραμματεία του Τμήματος, από Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019 έως Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 (μεταξύ των ωρών 11:00 και 13:00). Υπάρχει δυνατότητα αποστολής αιτήσεων ταχυδρομικά, με επικύρωση για το γνήσιο της υπογραφής (με σφραγίδα ταχυδρομείου έως 15 Νοεμβρίου).

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α) Υπογεγραμμένη αίτηση – μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ –  ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ

β) Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

γ) Φωτοτυπία Αντιγράφου πτυχίου ή φωτοτυπία πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Τις επόμενες μέρες θα ενημερωθείτε για την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, με ανακοίνωση από την ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

 

 

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Κάντε κλικ για να ακούσετε το κείμενο!