— Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2022-23, μαθήματα και ύλη

Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Το Τμήμα Εργοθεραπείας, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 θα πραγματοποιηθούν Κατατακτήριες εξετάσεις στα εξής μαθήματα:

1) Ανατομία

2) Εισαγωγή στην Ψυχολογία

3) Κοινωνιολογία

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις κατατίθενται κατά το διάστημα 1-15 Νοεμβρίου κάθε έτους, ενώ οι κατατακτήριες εξετάσεις διεξάγονται από 1-20 Δεκεμβρίου (με ανακοίνωση γύρω στον Οκτώβριο ορίζονται συγκεκριμένες ημερομηνίες), όπως ορίζεται στις διατάξεις για τις Κατατακτήριες εξετάσεις (*). Παρακάτω παραθέτουμε την ύλη των μαθημάτων:

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023  

ΜΑΘΗΜΑ 1 : Ανατομία

 1. Ιστοί
 2. Ερειστικό σύστημα (οστά, αξονικός σκελετός, εξαρτηματικός σκελετός, αρθρώσεις)
 3. Μυϊκό σύστημα
 4. Νευρικό σύστημα (κεντρικό, περιφερικό, αυτόνομο)
 5. Αισθητήρια όργανα
 6. Κυκλοφορικό σύστημα (καρδιά, αιμοφόρα αγγεία, αίμα)
 7. Αναπνευστικό σύστημα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Marieb, Wilhelm, Mallatt (2018). Ανατομία – Όγδοη έκδοση.

Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Λαγός

 

ΜΑΘΗΜΑ 2 : Εισαγωγή στην Ψυχολογία

 1. H Ψυχολογία ως επιστήμη
 2. Τοµείς στην Ψυχολογία και βασικές μέθοδοι έρευνας και δεοντολογία της Ψυχολογίας
 3. Βιολογικές βάσεις της συμπεριφοράς
 4. Ψυχολογία της Ανάπτυξης
 5. Αισθητηριακές διεργασίες και αντίληψη
 6. Μάθηση
 7. Ζητήματα μνήμης
 8. Γλώσσα και σκέψη
 9. Νοημοσύνη
 10. Συνείδηση
 11. Κίνητρα
 12. Συναισθήματα
 13. Προσωπικότητα
 14. Ψυχικές διαταραχές και θεραπείες

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Βοσνιάδου, Σ. (2011). Εισαγωγή στη Ψυχολογία-(Ενιαίο). Αθήνα: Gutenberg
 2. Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E. E., Bem, D. J. & Nolen-Hoeksema, S. (2004). Εισαγωγή στην Ψυχολογία του Hilgard. (Τόμος Α’, Τόμος Β’). Αθήνα: Παπαζήσης
 3. Schacter, D. L., Gilbert, D. T., & Wegner. D. M. (2011). Ψυχολογία. Σ. Βοσνιάδου (Επιμ.). Αθήνα: Gutenberg.

 

ΜΑΘΗΜΑ 3 : Κοινωνιολογία

 1. Αναπτύσσοντας κοινωνιολογική συνείδηση Hughes & Kroehler (2014) – Κεφ. 1
 2. Πολιτισμός και κοινωνική δομή Hughes & Kroehler (2014) – Κεφ. 2
 3. Κοινωνικοποίηση Hughes & Kroehler (2014) – Κεφ. 3
 4. Κοινωνική διαστρωμάτωση Hughes & Kroehler (2014) – Κεφ. 6

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κεφάλαια 1,2,3,6 από το βιβλίο.

“Hughes, Michael & Kroehler J., Carolyn (2014) Κοινωνιολογία (2η έκδοση). Αθήνα: Κριτική”

 

(*) Διατάξεις που αφορούν τις Κατατακτήριες:

ΦΕΚ τ. Β’ 3185_16-12-2013: “Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπ/σης”