— Ενημέρωση σχετικά με τις διαγραφές των λιμναζόντων φοιτητών (Ορθή επανάληψη)

Σας ενημερώνουμε  σχετικά με τις διαγραφές των λιμναζόντων φοιτητών, παραθέτοντας το παρακάτω αρχείο  της Δ/νσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Φοιτητικής Μέριμνας: Διαγραφές Λιμναζόντων φοιτητών/τριών