Φοιτητικές Ομάδες

Στο Τμήμα Εργοθεραπείας λειτουργούν οι παρακάτω Ομάδες: