Φοιτητές

1. Οδηγοί του ΠΔΜ:    https://modip.uowm.gr/nfe/index.php?p=6&c=0

2. Φοιτητική Μέριμνα   Φοιτητική Μέριμνα

3. Υποβολή παραπόνων: Έντυπο Διαχείρισης παραπόνων          v.2_Διαδικασία Διαχείρισης παραπόνων 4-08-2021

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

6. Κανονισμοί που αφορούν τους φοιτητές: https://modip.uowm.gr/nfe/index.php?p=0&c=2

7.  Επιτροπή Δεοντολογίας

Η Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συγκροτήθηκε με Πράξη του Πρύτανη (ΑΔΑ ΨΚΨΣ469Β7Κ-ΓΧ9) σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) και:

 α) Διασφαλίζει την τήρηση και εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας εκ μέρους όλων των μελών του Ιδρύματος και διαπιστώνει παραβάσεις των κανόνων δεοντολογίας

 β) Εξετάζει αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από έγγραφη αναφορά – καταγγελία φοιτητών, μελών Δ.Ε.Π., μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ερευνητών, επισκεπτών διδασκόντων και διοικητικού προσωπικού σε θέματα της αρμοδιότητάς της, προκειμένου να διαπιστώσει την παράβαση των κανόνων του Κώδικα Δεοντολογίας ή διερευνά σχετικά περιστατικά ύστερα από εντολή του Πρύτανη.

Επικοινωνία στο email:  Ethics@uowm.gr

https://www.uowm.gr/dioikisi/epitropes/epitropi-deontologias-toy-panepistimioy-dytikis-makedonias/

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση