— Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών Α.Ε.Ι. ακαδ. έτους 2024-2025

Έκδοση υπουργικής απόφασης για αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

ΦΕΚ τ.Β 3836_03-07-2024 Αντιστοιχίες