Χαιρετισμός Προέδρου

Πρόεδρος Τμήματος Εργοθεραπείας

Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (kspinthiropoulos@uowm.gr)