Χαιρετισμός Προέδρου

Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Το Τμήμα Εργοθεραπείας του ΠΔΜ είναι ένα από τα πιο δυναμικά της χώρας και παρέχει  ένα σύγχρονο, τετραετές πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει όλο το πεδίο των μεθόδων και τεχνικών της Επιστήμης αυτής. Στόχος είναι η  ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων τέτοιων που είναι  απαραίτητες για να την ενίσχυση και την αποκατάσταση ασκώντας το επάγγελμα του Εργοθεραπευτή.

Το Τμήμα μας είναι πρωτοπόρο στις μεθόδους διδασκαλίας και παρέχει εξαιρετική εκπαίδευση στο φοιτητικό πληθυσμό σε όλα τα επίπεδα. Επίσης, η άσκηση στο επίπεδο της κλινικής  αποτελεί μια σύγχρονη μέθοδο εκμάθησης αλλά και εφαρμογής στην πράξη της Επιστήμης της Εργοθεραπείας. Οι απόφοιτοί/ές μας συμβάλλουν αποφασιστικά στην τρέχουσα ταχεία εξέλιξη του επαγγέλματος. Η  σύνδεση με την αγορά εργασίας είναι άμεση και η απορροφητικότητα των αποφοίτων μας  είναι πάρα πολύ υψηλή.  Οι καθηγητές μας συνεχίζουν να κερδίζουν διεθνείς διακρίσεις και βραβεία για τη διδασκαλία και την έρευνά τους.

Ελπίζουμε ότι μέσω της ιστοσελίδας μας θα γνωρίσετε καλύτερα το Τμήμα και θα ενημερωθείτε για τις δράσεις σε ερευνητικό, διδακτικό και ακαδημαϊκό επίπεδο.

Με εκτίμηση,

Αν. Καθηγήτρια

Γεωργία Μπρώνη

Μπρώνη Γεωργία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών – Πρόεδρος