Μητρώο ΑΠΕΛΛΑ τμήματος Εργοθεραπείας

Επικαιροποίηση μητρώου εξωτερικών μελών για το πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ του Τμήματος Εργοθεραπείας, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό: Ε2/Σ200/20-12-2023.

Επικαιροποίηση  μητρώου ΑΠΕΛΛΑ Τμήματος Εργοθεραπείας