Μητρώο ΑΠΕΛΛΑ τμήματος Εργοθεραπείας

Επικαιροποίηση μητρώου εξωτερικών μελών για το πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ του Τμήματος Εργοθεραπείας, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό: Γ6/Σ150/29-11-2021.

Μητρώο ΑΠΕΛΛΑ Τμήματος Εργοθεραπείας