Ώρες συνεργασίας διδασκόντων

Κατσιάνα Αικατερίνη, Δευτέρα 18:00 έως 20:00, Τρίτη 10:00-12:00 (δια ζώσης ή διαδικτυακά), κατόπιν  συνεννόησης

Γεωργίου Κωνσταντίνος, Πέμπτη 13:00 έως 14:30 κατόπιν συνεννόησης