Πολιτική Ποιότητας

Το τμήμα έχει μπει στη διαδικασία πιστοποίησης του προγράμματος σπουδών από την ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εργοθεραπείας (WFOT) και είναι μέλος στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εργοθεραπευτών (ENOTHE).