Καλωσήρθατε στο Τμήμα Εργοθεραπείας

Για τους φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Εργοθεραπείας

   👨‍🎓 👩‍🎓

Η επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τμήματος για την έκδοση Πιστοποιητικών/Βεβαιώσεων, γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή/τριας, με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ot@uowm.gr, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός μητρώου και ο λόγος επικοινωνίας. Βεβαιώσεις Σπουδών και Πιστοποιητικά, μπορούν να ζητούνται και μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας: https://students.uowm.gr/login.asp

 

 

Το Τμήμα Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, είναι το νεώτερο από τα δύο Τμήματα Εργοθεραπείας στη Δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα, και δίνει την δυνατότητα σε φοιτητές, να εκπαιδευτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στην επιστήμη και την πρακτική της Εργοθεραπείας και να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιηθούν επάξια στις κλινικές και ερευνητικές προκλήσεις, σε αυτόν τον τομέα.