— Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, στο Τμήμα Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Τμήμα Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 10/25-04-2024 θέμα 1ο ,  απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσής του, αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ακόλουθο ερευνητικό πεδίο:

«Επιστήμη Έργου, Εργοθεραπεία και Αντιλήψεις Αναπηρίας».

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την προκήρυξη, την αίτηση και το προσχέδιο εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής.

001 Προκήρυξη διδακτορικής διατριβής 26-04-2024

002-ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

003 Προσχέδιο εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής