— Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, στο Τμήμα Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Τμήμα Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 10/25-04-2024 θέμα 1ο ,  απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσής του, αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ακόλουθο ερευνητικό πεδίο:

«Επιστήμη Έργου, Εργοθεραπεία και Αντιλήψεις Αναπηρίας».

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την προκήρυξη, την αίτηση και το προσχέδιο εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής.

001 Προκήρυξη διδακτορικής διατριβής 26-04-2024

002-ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

003 Προσχέδιο εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

— Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών των πρωτοετών 2023-24, για χορήγηση δωρεάν σίτισης, κατά το ακαδ. έτος 2023-2024

Ανακοίνωση προς τους πρωτοετείς φοιτητές σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση ακαδ. έτους 2023-2024

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για δωρεάν σίτιση 2023-2024

Υπόδειγμα εκκαθαριστικού σημειώματος 2022

ΦΕΚ 1965 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΕΙ

— Υποβολή αίτησης χορήγησης δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Σίτιση

Ανακοίνωση προς τους/τις φοιτητές/τριες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για υποβολή αίτησης χορήγησης δωρεάν σίτισης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

— Αξιολόγηση Διδακτικού Έργου Εαρινού εξαμήνου 2022-23

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Διδακτικού Έργου, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, μπορείτε να προβείτε στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης των μαθημάτων μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://qau.uowm.gr

Η αξιολόγηση θα είναι ενεργή από 26 Απριλίου  έως 12 Ιουνίου 2023

— Ανακοινώσεις και προκηρύξεις υποτροφιών  από τα έσοδα Κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται το ΙΚΥ. 

1.  Προκήρυξη και ανακοίνωση χορήγησης υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΖΑΟΥΣΗ

Ψ4ΣΣ46ΜΤΛΗ-ΚΑ8_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΖΑΟΥΣΗ

2. Προκήρυξη και ανακοίνωση χορήγησης υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Φανής Σαριγιάννη»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ

919Ε46ΜΤΛΗ-Δ0Ω_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ

3. Προκήρυξη και  ανακοίνωση χορήγησης υποτροφιών από το έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ

6Ο8Μ46ΜΤΛΗ-0Κ6 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 2023_2024

 

 

 

 

 

— Ανακοίνωση – ενημέρωση

Σύμφωνα με την απόφαση Ι1/ΠΣ96/17-02-2023 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα.