— Ανακοινώσεις και προκηρύξεις υποτροφιών  από τα έσοδα Κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται το ΙΚΥ. 

1.  Προκήρυξη και ανακοίνωση χορήγησης υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΖΑΟΥΣΗ

Ψ4ΣΣ46ΜΤΛΗ-ΚΑ8_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΖΑΟΥΣΗ

2. Προκήρυξη και ανακοίνωση χορήγησης υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Φανής Σαριγιάννη»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ

919Ε46ΜΤΛΗ-Δ0Ω_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ

3. Προκήρυξη και  ανακοίνωση χορήγησης υποτροφιών από το έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ

6Ο8Μ46ΜΤΛΗ-0Κ6 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 2023_2024