— Ενημερωτική εκδήλωση του Γραφείου Διασύνδεσης του ΠΔΜ

Ενημέρωση για τις δράσεις και τις υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης προς τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Πτολεμαΐδα,

την Δευτέρα 03-04-2023 και ώρα 11:30 -12:30, στη αίθουσα Μ2