— Εκδήλωση Γραφείου Διασύνδεσης, “Διαμορφώνοντας Επαγγελματικό προφίλ στο LinkedIn”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ