— Πρόγραμμα υποτροφιών Duo-Korea 2024

Το πρόγραμμα υποτροφιών DUO-Korea 2024 είναι ανοιχτό για ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων έως τις 20 Μαΐου 2024 (τοπική ώρα Κορέας).
Χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας της Κορέας με σκοπό να ενισχύσει τις ανταλλαγές φοιτητών σε μια ισορροπημένη και μόνιμη βάση, ειδικότερα μεταξύ υπηκόων της Κορέας και ευρωπαϊκών χωρών μελών του Οργανισμού “Asia-Europe Meeting” (ASEM).
Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις σχετικά με το εν λόγω Πρόγραμμα μπορεί να βρει κανείς στα τρία συνημμένα έγγραφα : 1. DUO- Korea 2024 Application Form, 2.DUO-Korea 2024 General Description, 03. DUO- Korea FAQ (English) και στην ιστοσελίδα www.asemduo.org  .

Πρόγραμμα υποτροφιών DUO-Korea 2024.pdf

01. DUO-Korea 2024 Application Form

02. DUO-Korea 2024 General Description

03. DUO-Korea 2024 FAQ (English)