— Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Το Τμήμα Εργοθεραπείας, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι, για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 θα πραγματοποιηθούν Κατατακτήριες εξετάσεις στα εξής μαθήματα:

1) Ανατομία

2) Εισαγωγή στην Ψυχολογία

3) Έργο και δραστηριότητα στην Εργοθεραπεία

Δικαίωμα συμμετοχής στις Κατατακτήριες εξετάσεις έχουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, σε ποσοστό 12%.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Κατατακτήριες εξετάσεις έχουν επίσης απόφοιτοι ΙΕΚ με ειδικότητα: Βοηθός Εργοθεραπείας, με κωδικό Γενικής Γραμματείας ΕΕΚΔΒΜΝ 27-00-04-1 (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ ν.4186/2013) που ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο, σε ποσοστό 1%.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις Κατατακτήριες εξετάσεις κατατίθενται κατά το διάστημα  1-15 Νοεμβρίου κάθε έτους, ενώ οι Κατατακτήριες εξετάσεις διεξάγονται από 1-20 Δεκεμβρίου, όπως ορίζεται στις διατάξεις για τις Κατατακτήριες εξετάσεις (*). Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των Κατατακτηρίων εξετάσεων θα ανακοινωθούν περί τις αρχές Νοεμβρίου.

Παρακάτω παραθέτουμε την ύλη των μαθημάτων:

 ΜΑΘΗΜΑ 1ο  : Ανατομία

Θεματικές περιοχές

 1. Ιστοί
 2. Ερειστικό σύστημα (οστά, αξονικός σκελετός, εξαρτηματικός σκελετός, αρθρώσεις)
 3. Μυϊκό σύστημα
 4. Νευρικό σύστημα (κεντρικό, περιφερικό, αυτόνομο)
 5. Αισθητήρια όργανα
 6. Κυκλοφορικό σύστημα (καρδιά, αιμοφόρα αγγεία, αίμα)
 7. Αναπνευστικό σύστημα

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 1. Marieb, Wilhelm, Mallatt (2018). Ανατομία – Όγδοη έκδοση. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Λαγός 

ΜΑΘΗΜΑ 2ο  : Εισαγωγή στην Ψυχολογία 

Θεματικές περιοχές

 1. Η επιστήμη της Ψυχολογίας
 2. Τομείς στην Ψυχολογία και βασικές μέθοδοι έρευνας και δεοντολογίας
 3. Η Βιολογική Προσέγγιση της συμπεριφοράς
 4. Νευροεπιστήμη και Συμπεριφορά
 5. Αισθήσεις και Αντίληψη
 6. Συνείδηση
 7. Μάθηση
 8. Μνήμη
 9. Γλώσσα και σκέψη
 10. Νοημοσύνη
 11. Κίνητρα
 12. Η Ανάπτυξη σε Όλη τη Διάρκεια της Ζωής
 13. Παρακίνηση και Συναίσθημα
 14. Σεξουαλικότητα και Κοινωνικό Φύλο
 15. Άγχος και Υγεία
 16. Θεωρίες Προσωπικότητας
 17. Ψυχικές Διαταραχές
 18. Ψυχολογικές Θεραπείες

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 1. Schacter, D. L., Gilbert, D.T., Wegner, D. M. & Nock, M. K. (2021). Eισαγωγή στην Ψυχολογία. (Γενική επιστ. επιμ. Βοσνιάδου Στέλλα).  Εκδόσεις Gutenberg.
 2. Saundra K. Ciccarelli, & J. Noland White (επιστημονική επιμέλεια: Τσορμπατζούδης Χ., Κονταξοπούλου Δ., Τουλούπης Θ., Τσορμπατζούδη Σ.-Ο.). (2022). Εισαγωγή στην Ψυχολογία. Εκδόσεις Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ.
 3. Nolen-Hoeksema S., Fredrickson B., Loftus G., & Lutz C. (Ελληνική επιμ. Ντάβου Μ.-Σιδηροπούλου Α.). (2022). Εισαγωγή στην Ψυχολογία των Atkinson και Hilgard. Εκδόσεις Παπαζήση.

ΜΑΘΗΜΑ 3ο  : Έργο και δραστηριότητα στην Εργοθεραπεία

 Θεματικές περιοχές

 1. Ιστορική Αναδρομή: Η εξέλιξη στην αντίληψη της έννοιας του Έργου
 2. Iστορική εξέλιξη στην αντίληψη της έννοιας του έργου
 3. Προδρομικές κοινωνικές τάσεις και τα κινήματα σχετικά με την εργοθεραπεία
 4. “Ηθική Θεραπεία (Moral Treatment)” και το Κίνημα Τεχνών και Χειροτεχνημάτων (Arts & Grafts Movement)”
 5. Παραδείγματα της Εργοθεραπείας: α) Το Παράδειγμα του Έργου, β) Το Μηχανιστικό Παράδειγμα και γ) Το Σύγχρονο Παράδειγμα
 6. Επιστήμη του Έργου και Επιστήμη της Εργοθεραπείας-Το Έργο – Ορισμοί στην εξέλιξη του επαγγέλματος και του έργου στην πορεία του χρόνου, σύγχρονες τάσεις στον ορισμό του έργου
 7. Έργο και δραστηριότητα: η συμβολή του έργου στην υγεία και την ευημερία και η συμβολή του έργου στην ταυτότητα του ατόμου
 8. Πλαίσιο πρακτικής της Εργοθεραπείας σύμφωνα με OTPF-3 (ΑΟΤΑ, 2014) -Ταξινόμηση έργων
 9. Τα έργα κατά την πορεία ζωής του ανθρώπου
 10. Συν-έργα
 11. Δικαίωμα συμμετοχής σε έργα (Occupational justice), αποκλεισμός από έργα, αποξένωση από έργα, έλλειψη ισορροπίας συμμετοχής σε έργα, περιθωριοποίηση με βάση τα έργα του ατόμου και “Απαρτχάιντ” στο επίπεδο των έργων
 12. Νόημα και έργο
 13. Ανάλυση Δραστηριότητας και Ανάλυση Έργου
 14. Διαδικασία Ανάλυσης Δραστηριότητας και Έργου

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 1. Κουλουμπή, Μ.Γ. (2017). Έργο και Δραστηριότητα: η προσέγγιση της Εργοθεραπείας. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας.
 2. Σκαλτσή Π., Τσίπρα Ι., Χαριτάκη Α., Τσινιά Ν., (2016). Η συμβολή της Εργοθεραπείας στην Ψυχιατρική Θεραπευτική. Α’ Ψυχιατρική κλινική πανεπιστημίου Αθηνών, Παρισιάνος, Αθήνα
 3. Creek, J., Loughe, L., (2014). Εργοθεραπεία και Ψυχική Υγεία (4η εκδ., Επιμ. Π. Σκαλτσή). Αθήνα: Εκδόσεις Βήτα
 4. Αλεξιάδης Α., (2017). Εισαγωγή στην Εργοθεραπεία. Ροτόντα, Θεσσαλονίκη