ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για τις

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019 – 2020 στο ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, θα κατατίθενται καθημερινά στη Γραμματεία του Τμήματος, από Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019 έως Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 (μεταξύ των ωρών 11:00 και 13:00). Υπάρχει δυνατότητα αποστολής αιτήσεων ταχυδρομικά, με επικύρωση για το γνήσιο της υπογραφής (με σφραγίδα ταχυδρομείου έως 15 Νοεμβρίου).

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α) Υπογεγραμμένη αίτηση – μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ –  ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ

β) Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

γ) Φωτοτυπία Αντιγράφου πτυχίου ή φωτοτυπία πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Τις επόμενες μέρες θα ενημερωθείτε για την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, με ανακοίνωση από την ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

 

 

 

Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Το Τμήμα Εργοθεραπείας, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι, για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 θα πραγματοποιηθούν Κατατακτήριες εξετάσεις στα εξής μαθήματα: 1) Ανατομία, 2) Ψυχολογία και 3) Κοινωνιολογία. Σύντομα θα αναρτηθεί η ύλη στην ιστοσελίδα του Τμήματος εργοθεραπείας και θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την ημερομηνία Υποβολής αιτήσεων καθώς και τα Δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Εκ της Γραμματείας