ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για τις

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019 – 2020 στο ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, θα κατατίθενται καθημερινά στη Γραμματεία του Τμήματος, από Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019 έως Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 (μεταξύ των ωρών 11:00 και 13:00). Υπάρχει δυνατότητα αποστολής αιτήσεων ταχυδρομικά, με επικύρωση για το γνήσιο της υπογραφής (με σφραγίδα ταχυδρομείου έως 15 Νοεμβρίου).

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α) Υπογεγραμμένη αίτηση – μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ –  ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ

β) Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

γ) Φωτοτυπία Αντιγράφου πτυχίου ή φωτοτυπία πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Τις επόμενες μέρες θα ενημερωθείτε για την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, με ανακοίνωση από την ιστοσελίδα του Τμήματος.