— Κληροδότημα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, αναρτούμε την υπ΄αριθμ. 125811/Ζ1/02-11-2023 Προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού που αφορά στην επιλογή υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Κληροδότημα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ_ακαδ. έτος 2019-2020