Υποτροφίες σε φοιτητές προπτυχιακού κύκλου από το Πανεπιστήμιο Lingnan του Hong Kong

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το  υπ’ αριθμ. 149337/Ζ1/19-11-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας ‘Έρευνας και Θρησκευμάτων,  το Πανεπιστήμιο Lingnan του Hong Kong  μέσω του προγράμματος “Direct Admission and Scolarships for Undergraduate Studies 2022-23”, χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές προπτυχιακού κύκλου στους τομείς των Κοινωνικών επιστημών, των Τεχνών και της Διοίκησης επιχειρήσεων.

Πρόγραμμα υποτροφιών από το Lingnan University Hong Kong