— Προκηρύξεις υποτροφιών κληροδοτημάτων ΙΚΥ

Για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, παραθέτουμε τα παρακάτω:

1. Ανακοίνωση και προκήρυξη αντίστοιχα, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών που αφορά στην επιλογή υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για μεταπτυχιακές σπουδές και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό από τα έσοδα του κληροδοτήματος “εις μνήμην Μαρίας Ζαούση”, ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΖΑΟΥΣΗ        ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΖΑΟΥΣΗ

2. Ανακοίνωση και προκήρυξη αντίστοιχα, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών που αφορά στη χορήγηση έξι (6) υποτρόφων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος “ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ”, ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ      ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ

3. Ανακοίνωση και προκήρυξη αντίστοιχα, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών που αφορά σε χορήγηση μιας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή κλινική έρευνα στο εξωτερικό, με επιλογή, στον τομέα της ιατρικής από τα έσοδα του κληροδοτήματος “Λεωνίδας Νικολαϊδης”, ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ        ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ