— Επαναπροκήρυξη κληροδοτημάτων «Λεωνίδας Νικολαΐδης» και «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση» ακαδ. έτους 2022-2023 που διαχειρίζεται το ΙΚΥ

Ανακοίνωση Επαναπροκήρυξης Νικολαΐδης 2022-23_

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΖΑΟΥΣΗ

9ΔΓ646ΜΤΛΗ-9ΨΓ_ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ

6ΥΖ246ΜΤΛΗ-0Η4_ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΖΑΟΥΣΗ