— Πρόγραμμα Υποτροφιών PeopleCert

Σας ενημερώνουμε για τον 2ο Κύκλο του Προγράμματος Υποτροφιών «Τιμώντας τους Κωνσταντινουπολίτες Δασκάλους μας» που περιλαμβάνει:

  1. Υποτροφία «Βασίλης Κασαπίδης»
  2. Υποτροφία «Δημήτρης Παντελάρας»
  3. Υποτροφία «Αρίστη Κιμιατζή»

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης των υποψηφίων είναι μέχρι την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024 στην ιστοσελίδα peoplecert.org/scholarships.

 

Υποτροφίες PeopleCert 2ος κύκλος – Ανακοίνωση.pdf