Ανακοίνωση για την πρόσληψη Διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 για το εαρινό εξάμηνο του 2020-21

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην υπ’ αριθμ. 129/21-12-2020 συνεδρίασή της, αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη, Διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80, με σύμβαση, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Πρόσκληση Εκδήλωσης 407 Eαρινό 2020-2021signed

Αίτηση-για-τη-Πρόσκληση-Εκδήλωσης (2)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους, από  04/01/2021 μέχρι 15/01/2020μέσω ταχυδρομείου ή courier, στη Γραμματεία του Τμήματος, στη διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ

Πτολεμαΐδα Τ.Κ. 50200

Τηλ.: 24610-68055