Ανακοίνωση τρόπου διεξαγωγής εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2020

Το τμήμα Εργοθεραπείας ανακοινώνει ότι τόσο τα εργαστήρια , όσο και οι εξετάσεις του Ιουνίου 2020 για τα 6 μαθήματα του τμήματος Εργοθεραπείας θα γίνουν εξ αποστάσεως με μεθόδους που θα ορίσει ο κάθε διδάσκοντας και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου.