Ανασχεδιασμός αστικών δρομολογίων (ηλεκτρονική ψηφοφορία μέχρι τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019)

Με σκοπό να εξυπηρετούν τα τακτικά αστικά δρομολόγια όσο περισσότερους φοιτητές/τριες γίνεται, παρακαλώ πολύ ψηφίστε στις ακόλουθες δύο ψηφοφορίες ποια δρομολόγια σας βολεύουν. Οι ημερομηνίες είναι ενδεικτικές, πρόκειται για δρομολόγια από Δευτέρα – Παρασκευή. Διαδώστε και στο τμήμα Μαιευτικής.
Δηλώστε ονοματεπώνυμο και ΑΜ (είναι κρυφή η ψηφοφορία-μόνο ο Πρόεδρος του τμήματος τα βλέπει και με το τέλος της ψηφοφορίας θα διαγραφούν).
Ψηφοφορία για δρομολόγια από το κέντρο προς τη Σχολή Επιστημών Υγείας εδώ:
Ψηφοφορία από τη Σχολή προς το κέντρο εδώ:
Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη για τη βιωσιμότητα των δρομολογίων και για να είναι σε εσάς πιο εύχρηστα.