ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΡΩΝ COVID

Σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 380/07-11-2020 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1./ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 4899)», αναστέλλεται η διενέργεια πάσης φύσεως εξετάσεων (άρα και των Κατατακτηρίων εξετάσεων 2020-21) με φυσική παρουσία, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων και η διεξαγωγή αυτών θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την παύση ισχύος του εν λόγω μέτρου. Οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει αίτηση στο Τμήμα Εργοθεραπείας για να λάβουν μέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, θα πρέπει να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Τμήματος για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων.

egkyklios_aei

ΦΕΚ τ. Β’ 4899_6-11-2020 Υγειονομικά μέτρα από 7-11 έως 30-11-20