Αναβολή μαθημάτων του τμήματος την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019

Την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα του τμήματος Εργοθεραπείας, ώστε να δοθεί δυνατότητα στους φοιτητές του τμήματος να παρακολουθήσουν το συνέδριο του τμήματος της Μαιευτικής