Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων ακαδημαϊκών υποτρόφων περιόδου 2021-2022

Εργοθεραπεία-αξιολογηση-για-προκήρυξη-ακαδημαϊκών-υποτρόφων-για-το-χειμερινό-εξάμηνο-2021-22

Ενστάσεις γίνονται δεκτές αποκλειστικά μέχρι την Τρίτη 10 Αυγούστου 2021 και ώρα 14.00 μέσω email με ενυπόγραφη αίτηση του ίδιου του υποψηφίου στο ot@uowm.gr.