Δημήτριος Τσιαμήτρος, Αναπληρωτής Καθηγητής – Πρόεδρος

  • Πρόεδρος του τμήματος Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ)
  • Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΠΔΜ
  • Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΑΠΘ.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

e-mail: dtsiamitros@uowm.gr