Δημήτριος Τσιαμήτρος, Αναπληρωτής Καθηγητής – Πρόεδρος