Εργαστήρια Ανατομίας και Πρώτων Βοηθειών

Το εργαστήριο Ανατομίας για τη διάρκεια των εκτάκτων μέτρων στην ΠΕ Κοζάνης (ως 29 Οκτωβρίου) θα γίνονται για όλους τους φοιτητές κάθε Δευτέρα 5-6 μμ στην ψηφιακή αίθουσα του τμήματος.

Το εργαστήριο Πρώτων Βοηθειών για τη διάρκεια των εκτάκτων μέτρων στην ΠΕ Κοζάνης (ως 29 Οκτωβρίου) θα γίνονται για όλους τους φοιτητές κάθε Πέμπτη 1-2 μμ στην ψηφιακή αίθουσα του τμήματος, αμέσως μετά τη θεωρία του μαθήματος δηλαδή.