Ομάδες φοιτητών για κλινική άσκηση

Οι διαλεξεις-συναντησεις στο μάθημα

Κλινική Άσκηση Ι ξεκινούν από τη Δευτέρα 12

Οκτωβριου στην ψηφιακή αίθουσα του

τμήματος Εργοθεραπείας ως εξης:

Ομάδες Γεωργίου Κωνσταντίνου :

Ομάδα 1: Τρίτη 12:00 – 13:00 και Ομάδα 5: Τετάρτη 12:00 – 13:00

Ομάδες Μπλιoύμη Κωνσταντίνου :

Ομάδα 4: Τρίτη 14:00-15:00 και ομάδα 8: Τρίτη 15:00-16:00

Ομάδες Ζάχου Ελενης:

Ομάδα 2: Τετάρτη 17:00 -18:00 και ομάδα 6: Τετάρτη 19:00 – 20:00

Ομάδες Μενεμσιάδου Πελαγίας:

Ομάδα 3: Τετάρτη 18:00 με 19:00 και Ομάδα 7: Τετάρτη 20:00- 21:00

Στο παρακάτω αρχείο φαίνονται οι ομάδες και οι ώρες αναλυτικά:

ομάδες φοιτητών