Ώρες συναντήσεων-διαλέξεων κλινικής άσκησης Ι

Οι διαλεξεις-συναντησεις στο μάθημα Κλινική Άσκηση Ι ξεκινούν τη Δευτέρα 12 Οκτωβριου στην ψηφιακή αίθουσα του τμήματος Εργοθεραπείας ως εξης:

Ομάδα Γεωργίου Κωνσταντίνου :

Τρίτη 12:00 – 13:00 και Τετάρτη 12:00 – 13:00

Ομάδα Μπλιoύμη Κωνσταντίνου :

Τρίτη 14:00-16:00

Ομάδα Ζάχου Ελενης:

Τετάρτη 17:00 -18:00, Τετάρτη 19:00 – 20:00

Ομάδα Μενεμσιάδου Πελαγίας:

Τετάρτη 18:00 με 19:00, Τετάρτη 20:00- 21:00