Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκών υποτρόφων

Οι υποψήφιοι που έχουν καταθέσει αιτήσεις κατά τα προηγούμενα έτη στο Τμήμα Εργοθεραπείας, δεν είναι απαραίτητο να ξαναστείλουν όλα τα δικαιολογητικά τους. Αρκεί μόνο η αίτηση, η υπεύθυνη δήλωση επί ποινή και η υπεύθυνη δήλωση για απασχόληση σε άλλο φορέα, μαζί με τυχόν νέα δικαιολογητικά του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Επισημαίνουμε ότι τα παραπάνω πρέπει να φέρουν υπογραφή του/της υποψηφίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ακαδημαϊκών υποτρόφων χειμερινού 2021-22

Αίτηση-για-τη-Πρόσκληση-Εκδήλωσης ΑΥ(9) (4)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ