Ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη

Η ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ. της ΜΥΦΕΟ του ΠΔΜ παρέχει υπηρεσίες ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στους φοιτητές και το προσωπικό του ιδρύματος.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΜΥΦΕΟ στον ιστότοπο :

Για την Πτολεμαΐδα μπορείτε να απευθυνθείτε στην:

Τουρτουρίδου Μαρία

Μποδοσάκειο Νοσοκομείο, Ισόγειο Πτέρυγας Τμήματος Εργοθεραπείας, Θέση Κιουρή

Τηλ.:24633 51212

e-mail:myfeo.psy.pt@uowm.gr