Σύμβουλος Σπουδών

Σύμφωνα με το Πρακτικό 14/09-09-2021 θέμα 3ο, της προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Εργοθεραπείας, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στη θέση του Συμβούλου Σπουδών  του Τμήματος, έχει οριστεί ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος, Βεντούλης Ιωάννης (iventoulis@uowm.gr).

Σύμβουλος σπουδών