Τακτικά δρομολόγια αστικών λεωφορείων

Εκτός των δρομολογίων από τη Σχολή Επιστημών Υγείας προς το Νοσοκομείο, τα οποία μένουν ως έχουν, ανακοινώνονται ΕΠΙΠΛΕΟΝ τα παρακάτω ΤΑΚΤΙΚΑ-ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ δρομολόγια από και προς τη Σχολή Επιστημών Υγείας. Παρακαλώ όλους τους φοιτητές να στηρίξουν τη λειτουργία τους, καθώς συμβάλει και στην ασφάλειά τους, ειδικά τις νυχτερινές ώρες.
Αναχώρηση ορίζεται από το ΚΤΕΛ και κάνοντας διέλευση από διάφορα σημεία μέσα στην πόλη και Επιστροφή ορίζεται από τη Σχολή Επιστημών Υγείας προς το ΚΤΕΛ με διάφορα σημεία στάσεων.
Δευτέρα: Αναχώρηση από το ΚΤΕΛ: 9.30, 16.30, Επιστροφή (από τη Σχολή Επιστημών Υγείας προς το κέντρο): 18.10, 20.10, 21.10.
Τρίτη: Αναχώρηση: 10.30, Επιστροφή: 15.00
Τετάρτη: Αναχώρηση 8.30, Επιστροφή: 12.00, 14.30
Πέμπτη: Αναχώρηση: 9.30, 12.00, Επιστροφή: 12.10, 14.10, 17.10.
Παρασκευή: Αναχώρηση: 7.30, Επιστροφή: 16.10.
Σε περίπτωση που τα νυχτερινά δρομολόγια της Δευτέρας (20.10, 21.10) είναι βιώσιμα, εξετάζεται η καθιέρωση νυχτερινών δρομολογίων και τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας.